தயாரிப்புகள்

கார் கழுவுவதற்கான உயர் அழுத்த ரப்பர் குழாய் (சூப்பர் சிராய்ப்பு எதிர்ப்பு)